Hà Nội: 0944.648.800
Sài Gòn: 0942.644.337

Tài về văn bản mẫu

ban dich thuat mau

Hướng dẫn download: Click vào ngôn ngữ tương ứng để download bản dịch

I. HỒ SƠ CÁ NHÂN

Mẫu Giấy khai sinh:  Tiếng Anh  |  Tiếng Trung  |  Tiếng Nhật  |  Tiếng Hàn

Mẫu Sơ yếu lý lịch:  Tiếng Anh  |  Tiếng Trung  |  Tiếng Nhật  |  Tiếng Hàn

Mẫu Sổ hộ khẩu:  Tiếng Anh  |  Tiếng Trung  |  Tiếng Nhật  |  Tiếng Hàn

Mẫu CMND:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Chứng nhận kết hôn:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Lý lịch tư pháp:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Giấy khám sức khỏe:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Giấy phép lái xe:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

 

II. TÀI LIỆU GIÁO DỤC

Mẫu Bằng tốt nghiệp Đại học:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Bằng tốt nghiệp Cao đẳng:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Chứng nhận tốt nghiệp THPT:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Bằng tốt nghiệp THCS:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Bằng tốt nghiệp Tiểu học:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Bằng tốt nghiệp Trung cấp Nghề:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Học bạ cấp I:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Bảng điểm đại học:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Học bạ cấp III:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Học bạ cấp II:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Học bạ cấp I:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

 

 III. HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Mẫu Báo cáo tài chính:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Hơp đồng lao động:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Bảng lương:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước: Tiếng Anh  | Tiếng Trung  | Tiếng Nhật  |  Tiếng Hàn

Mẫu Phiếu Thu:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

- Mẫu Điều lệ thành lập doanh nghiệp:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Chứng nhận đăng ký kinh doanh:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Chứng nhận đầu tư:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Hồ sơ dự thầu:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

 

 III. HỒ SƠ NHÀ ĐẤT

Mẫu Chứng nhận quyền sử dụng đất:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Hợp đồng thuê nhà:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Mẫu Phiếu thay đổi nhân khẩu:   Tiếng Anh | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn

Background
Background Color
Background Image