Hà Nội: 0944.648.800
Sài Gòn: 0942.644.337

Kết quả kinh doanh

1. Tình hình hoạt động trong 5 năm qua

- Kết quả kinh doanh đáp ứng mục tiêu đã đề ra.

- Xây dựng và áp dụng Quy trình dịch thuật và kiểm soát chất lượng tân tiến.

- Xây dựng được Đội ngũ dịch thuật chuyên nghiệp

- Nâng cao hiệu quả kinh doanh và cải thiện thu nhập cho Nhân viên

- Xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

- Hoàn thiện công tác đào tạo và tuyển chọn CTV

2. Mục tiêu cho 5 năm tiếp theo

- Tập chung vào Chất lượng và Hệ thống Quản lý Chất lượng

- Tập chung vào lợi ích và giá trị Khách hàng

- Khoanh vùng lợi nhuận, mục tiêu tiềm năng

- Vươn ra Quốc tế.

3. Thống kê thu nhập và lợi nhuận trong 5 năm qua

 

Chi tiết

Đơn vị

2010

2011

2012

2013

2014

Doanh thu

Tỷ đồng

15,3

19,2

22,6

25,1

30,4

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

7,8

8,5

11,7

12,4

16,6

  Toàn thể đội ngũ Cán bộ, Nhân viên Dịch thuật Tân Việt đồng lòng cam kết thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, phát huy thế mạnh tập thể, trở thành Công ty đứng đầu Việt nam về lĩnh vực Dịch thuật.

Background
Background Color
Background Image