Hà Nội: 0944.648.800
Sài Gòn: 0942.644.337

Mục Tiêu

Dịch Thuật Tân Việt hướng tới mục tiêu trở thành "Nhà dịch thuật hàng đầu Việt Nam" về chất lượng, dịch vụ, tiến độ, sự tín nhiệm của khách hàng trong lĩnh vực dịch thuật. 

dichthuat35Duy trì sự hài lòng, trung thành và gắn bó của khách hàng với Dịch Thuật Tân Việt, xây dựng thành Công ty hàng đầu Việt nam có chất lượng dịch vụ tốt nhất do khách hàng bình chọn.

Phát triển Dịch Thuật Tân Việt trở thành Công ty dẫn đầu về: Quản lý tốt nhất, Môi trường làm việc tốt nhất, Văn hóa doanh nghiệp chú trọng khách hàng, thúc đẩy hợp tác và sáng tạo, linh hoạt nhất khi thị trưởng thay đổi.

Với kim chỉ nam “Không ngừng phát triển vì khách hàng” Dịch Thuật Tân Việt đã quy tụ được Ban Lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật, không chỉ mạnh về kinh doanh mà còn mạnh về Công nghệ có nhiều năm năng phát triển, kết hợp với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và chuyên nghiệp tạo nên thế mạnh nòng cốt của Công ty để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Background
Background Color
Background Image